NOVA VERSIÓ A3ERP

Novetats

La versió 13.00.01 de a3ERP incorpora la següent millora:
Millora en “Generació automàtica de comandes de compra”
Millora la “Generació automàtica de comandes de compra” fent més visual i funcional la finestra “Filtres / Dades de la comanda” i incorporant un nou apartat que permetrà definir els “Criteris de proposta de compra segons proveïdor”.

Nova imatge de la finestra “Factures de Venda”
Es canvia la imatge de les Factures de Vendes per a fer molt més visual i operativa aquesta pantalla. Els principals canvis són:
– Es mostrarà tota la informació en una única finestra que es distribuirà per panells que es podran obrir o tancar, segons les necessitats.
– S’incorpora el camp “Totals” en el qual es mostrarà el total factura.
– Possibilitat de dissenyar la finestra.

Nova fitxa de proveïdors
S’incorpora la possibilitat de disposar d’una nova fitxa de proveïdors que organitza la informació en panells i permet personalitzar els diferents apartats.

Integració amb Mailchimp
Per a la gestió d’enviaments massius d’e-mails, per exemple, la realització de campanyes de màrqueting o la comunicació amb un determinat grup de contactes, des de a3ERP podràs realitzar el manteniment d’aquesta base de dades i amb l’ajuda de la plataforma Mailchimp, gestionar la creació i l’enviament de campanyes personalitzades.

Correccions

Per a consultar les correccions que inclou la versió 13.00.01 de a3ERP, prem aquí.