Manteniment Informàtic

El servei de manteniment informàtic que necessita la seva empresa

El nostre servei de manteniment informàtic li aporta la tranquil·litat i seguretat necessàries. Per tant, podrà dedicar-se al seu negoci sabent que la infraestructura informàtica està en bones mans.

Si la seva activitat empresarial depèn en gran manera del funcionament de la tecnologia informàtica, deixi’ns ajudar-lo. Perquè, un complet i experimentat equip de tècnics informàtics, especialitzats cadascun en la seva àrea professional, estaran a la seva disposició per a proposar-li les millors solucions i resoldre les incidències de la forma més ràpida.

Que inclou el nostre servei de manteniment informàtic?

No esperi a tenir problemes per a solucionar-los. La nostra missió és que els sistemes informàtics de la seva empresa estiguin sempre funcionant.

El nostre compromís en cas de qualsevol problema és un suport remot immediat. Així com un temps de resposta on-site de 7 hores laborables per a incidències estàndard i 4 hores per a urgències.

Auditories de seguretat informàtica periòdiques

Seguint les recomanacions del INCIBE, de manera periòdica revisem tots els aspectes bàsics de seguretat informàtica.

Revisions preventives periòdiques

Programem visites periòdiques perquè un tècnic es passi per la teva oficina per a fer treballs preventius.

Solució de problemes immediats

Quan la seva empresa tingui un problema informàtic li ho solucionem a l’instant per remot. Solucionem el 75% de les incidències en l’acte.

Assistència en la seva oficina il·limitada

Si el problema no es pot solucionar telefònicament, un tècnic es desplacés a la seva oficina el temps que faci falta per a solucionar els seus problemes informàtics.

Suport remot il·limitat

Un tècnic l’ajudarà mitjançant connexió remota, sempre amb prèvia autorització per part seva, el temps que faci falta per a solucionar els seus problemes informàtics.

Som un més de la teva empresa

En contractar el nostre servei de manteniment informàtic, ens preocupem de la seva infraestructura informàtica com si fos nostra.

Objectius a Aconseguir!

Com el podem ajudar a solucionar els seus problemes ràpidament

Gràcies a aquest mètode podem prestar un servei excel·lent als nostres clients amb manteniment informàtic.

Per telèfon

Qualsevol empleat d’una empresa amb manteniment informàtic pot comunicar-nos una incidència mitjançant una crida.

Suport remot

El tècnic que atén la trucada registra i sol·licita accés remot al client per a resoldre la incidència a l’instant. En cas de resoldre la incidència registra el problema, la solució i tanca el cas.

Servei presencial

Si no és possible la resolució de la incidència per remot. Un tècnic visitarà en la major brevetat possible les instal·lacions del client per a solucionar el problema. En cas de no resoldre’s el problema en l’oficina del client, es retira l’equip per a ser reparat en el nostre taller, retornant el mateix en la major brevetat possible. Una vegada resolta la incidència es registra el problema, la solució i es tanca el cas.