a3ERP
La solució de gestió que t’ofereix una visió 360º de la teva empresa
Sge - Serveis Globals per Empreses
PARTNER OFICIAL A3SOFTWARE

El programari ERP integral i sempre actualitzat​

El programari de gestió PIMES a3ERP unifica les diferents àrees de l’empresa. Així et garantim una gestió eficient: el nostre ERP programari t’ofereix una visió global del teu negoci en temps real, a més del control i traçabilitat de tots els processos productius i administratius. Podràs automatitzar tasques, optimitzar recursos i accedir a la informació que necessites en uns clics.

El nostre sistema de planificació de recursos empresarials s’adapta a tot tipus d’empresa, segons les seves necessitats i sector d’activitat. A més, disposem d’una àmplia varietat de mòduls i solucions verticals especialitzades. a3ERP està adaptat al Subministrament Immediat d’Informació (SII) des del mateix punt d’ús, sense necessitat de plataformes externes. Per tots aquests motius, a3ERP ha estat reconegut amb el Premi Byte TI al Millor ERP de 2018.

Global

Una solució ERP per a gestionar totes les àrees de la teva empresa de manera fàcil i àgil, reduint així els costos de tenir diversos programes de gestió i guanyant en eficiència i productivitat.

Escalable

Creix en funcionalitats i llocs de treball al ritme que la teva empresa necessiti, sense haver de canviar de sistema de ERP i mantenint un únic sistema d’informació central.

Adaptable

Programari de gestió intuïtiu i fàcil d’utilitzar, capaç d’ajustar-se a les necessitats de la teva activitat, de la teva gestió i a les particularitats de les petites i mitjanes empreses.

Informació en temps real

Un sistema de planificació de recursos per a conèixer al moment l’estat de la teva empresa en totes les àrees, amb una potent eina d’anàlisi de negoci que et permetrà generar tot tipus d’anàlisi, estadístiques i informes per a ajudar-te a prendre les decisions més adequades i així ser més competitiu.

Vols més informació, o saber com a3ERP pot ajudar-te? T'informem sense compromís.

Un únic programari per a la gestió de tot el negoci

a3ERP permet tenir tota la informació del teu negoci en una mateixa base de dades: comptabilitat, facturació, magatzem, CRM, nòmines, etc. D’aquesta manera, evitaràs errors i duplicitats en la gestió de la informació, a més de disposar d’un únic punt d’accés a les dades.

Amb el a3ERP podràs estalviar temps amb funcionalitats que agiliten la gestió del negoci: generació automàtica de comandes, albarans i factures; quotes; generació d’informes i documents predefinits, etc. Així, multiplicaràs l’eficiència en tots els departaments, amb la tranquil·litat de comptar amb una eina que et permet un major control i traçabilitat dels processos.

Amb el programari a3ERP tindràs la garantia que la teva empresa estarà sempre al dia davant qualsevol canvi legal que afecti la seva gestió. a3ERP està adaptat al SII, perquè puguis enviar la informació requerida per la AEAT des del mateix punt d’ús, sense plataformes externes. També pots treballar amb factures electròniques amb els formats requerits per l’Administració.

a3ERP evoluciona al ritme de la teva empresa

Si la teva empresa creix i necessites ampliar nombre de llocs o incorporar noves funcionalitats, amb a3ERP podràs fer-ho fàcilment, sense veure’t obligat a canviar de programa.

El nostre programari de gestió està disponible en 4 versions per a adaptar-se a les necessitats de cada empresa, també les més petites, així que pots canviar de versió quan el requereixis.

A més, gràcies a la seva estructura modular i àmplia oferta de mòduls disponible, pots incorporar noves funcionalitats a mesura que la teva empresa les requereixi: app per a la gestió comercial, TPV, CRM, gestió de nòmines, etc.

Facilitat en la gestió per a tot tipus d'empreses

a3ERP és un programari de gestió altament intuïtiu, pensat perquè, de la forma més fàcil, puguis accedir a la informació o al procés que t’interessi des de qualsevol punt de l’aplicació. D’aquesta manera, no sols estalviaràs en enutjoses sessions formatives, si no que aviat podràs beneficiar-te d’una gestió més àgil, eficient i senzilla.

Una altra dels avantatges del nostre sistema de planificació de recursos és la seva alta capacitat de parametrització i facilitat per a connectar-se amb altre programari, segons necessitats específiques de cada empresa.

Vols més informació, o saber com a3ERP pot ajudar-te? T'informem sense compromís.

El teu negoci, sempre sota control amb les eines d'anàlisis

Perquè d’un simple cop d’ull puguis comprovar l’estat del teu negoci, a3ERP incorpora un quadre de comandament personalitzable per a cada usuari amb els indicadors que més t’interessin, com per exemple comparatives d’ingressos i despeses o de vendes amb l’any anterior, llistats amb els principals clients o articles més venuts, representants comercials amb major venda, etc.

A més, A3ERP per a PIMES compta amb un potent mòdul d’anàlisi de negoci que permet realitzar tot tipus d’estadístiques, informes i comparatives exportables a excel amb informació en temps real sobre l’estat de la teva empresa. Tot, per a aportar-te les dades necessàries perquè puguis prendre les millors decisions per al teu negoci.

El nostre programari ERP s'adapta a tu

a3ERP és el programari ERP preparat per a adaptar-se a les necessitats de la teva empresa. Sigui com sigui la teva grandària i estructura, tenim un programari de gestió ERP a la teva mesura.

a3ERP|base

Per a autònoms i microempreses que volen gaudir dels avantatges d’un gran programa ERP adaptat a les seves necessitats i grandària.

a3ERP|profesional

Per a empreses que requereixen gestionar el cicle comercial complet de compra-venda integrat amb la comptabilitat. Fins a 4 usuaris.

a3ERP|plus

Per a empreses que necessiten un ERP amb tota mena de funcionalitats per a una gestió avançada del cicle comercial de compra-venda i financer, amb una àmplia política de preus i descomptes, traçabilitat, eines per a l’anàlisi de negoci i comptabilitat avançada. Sense límit d’usuaris.

a3ERP|premium

Per a empreses que necessiten la més completa solució ERP. Inclou els mòduls de crm, tpv, expedients, producció i eines de personalització.

a3ERP disposa de mòduls que completen les necessitats específiques de totes les àrees empresarials i d’aplicacions verticals per a atendre els diferents sectors d’activitat.

Descobreix més sobre les funcionalitats de la nostra gamma de programari ERP per a saber quin s’ajusta millor al teu negoci.

Un programari ERP per a cobrir totes les necessitats de la teva empresa

a3ERP respon per complet a les necessitats de planificació de recursos empresarials. És una solució ERP que cobreix totes àrees de negoci i ofereix múltiples funcionalitats perquè disposis de tota la informació en el mateix lloc, millorant així la teva productivitat i eficiència.

Consulta la taula comparativa de funcionalitats de la nostra gamma de sistemes de gestió.

Comptabilitat analítica, financera i pressupostària

Gestió comptable, control de tresoreria, presentació telemàtica de models oficials, gestió d’immobilitzat, conciliació bancària, adaptació al SII i automatització de bancs amb a3ERP | bank.

Gestió de magatzem

Reducció de costos i augment de l’efectivitat en controlar l’estat del teu magatzem en temps real amb la gestió logística de a3ERP.

Facturació

Automatització de la gestió de pressupostos, comandes, albarans i factures. Facturació electrònica. Control de tarifes, polítiques de preus, comissions, condicions de lliurament, etc.

Anàlisi de negoci

Quadre de comandament personalitzable perquè d’un cop d’ull puguis conèixer l’estat del teu negoci. A més, disposa d’una potent eina de Business Intelligence que et permet generar informes, estadístiques i comparatives amb informació en temps real. També té un quadre de comandament per client per a veure la situació general de cadascun d’ells.

Integració amb Office 365

Sincronització de contactes entre Office i a3ERP i gestió de cites i tasques amb diferents vistes de calendari. Sincronització i gestió d’accions entre usuaris.

Accés a a3responde

Accés des de a3ERP al nostre canal de suport online, amb més de 10.000 documents de consulta i una àrea privada amb un sistema de tiquets per a resoldre qualsevol dubte que tinguis sobre l’ús de a3ERP.

Vols més informació, o saber com a3ERP pot ajudar-te? T'informem sense compromís.

Mòduls de programari ERP per a PIMES

a3ERP és una solució totalment modular que, a més de les funcionalitats incloses en cadascuna de les gammes, incorpora opcions addicionals perquè puguis fer una gestió integral del teu negoci.

Gestió empresarial

Amb el nostre programari de gestió controles i analitzes de manera senzilla la informació dels diferents circuits administratius i productius de totes les àrees de la teva empresa.

Simplifica processos i automatitza tasques de facturació

Comptabilitat àgil, operativa i segura per a l’empresa.

Altres solucions

El nostre programari ERP està dissenyat per a créixer al ritme que el faci el teu negoci, evolucionant en funcionalitats i ampliant les seves capacitats per a cobrir les necessitats de tots els departaments.
Automatitza la gestió d’extractes bancaris.

Gestió de nòmina i portal de l’empleat en el núvol.

Optimització de l’activitat comercial dels equips de venda.

Gestió comercial en qualsevol moment i lloc

Optimització dels processos de fabricació de manera integral.
Gestió immediata del teu punt de venda.
Gestió de Notificacions Electròniques Obligatòries centralitzada i segura per a empreses.
Gestió de l’Impost de Societats per a empreses i grups de societats.

Verticals

Els verticals de a3ERP s’adapten al 100% a les necessitats de gestió de la teva empresa, sigui com sigui la seva estructura i activitat. Tant si ets un professional autònom, com a pime o una gran empresa, hi ha un sistema ERP a la teva mesura.
Gestiona tota la teva activitat de prevenda en el núvol. Els teus clients, catàlegs, comandes i cobraments integrat amb a3ERP.
Planifica i gestiona tots els elements que componen el teu procés productiu: compres, recursos, costos, anàlisis de desviacions, etc.
Pensat per a augmentar el teu nivell de vendes, realitza la facturació ràpida del teu negoci, siguis un comerç, grup de botigues o franquícia.
Optimitza totes les operacions per a guanyar eficiència, millorar espais i augmentar el rendiment dels teus operaris.
Augmenta les teves vendes i la teva competitivitat connectant de manera senzilla la teva botiga online PrestaShop amb a3ERP.
Obtingues una visió global dels projectes que realitzes i del conjunt de tots els recursos utilitzats de manera ràpida.
Gestiona els residus segons normativa E3L i E3S, inter operant amb les plataformes mediambientals de les diferents CCAA d’Espanya.
Programa de gestió d’empreses constructores. Realitza pressupostos, certificacions, control de costos, planificació i desviacions.