Assessorament

Els ràpids i continus canvis tecnològics ens exigeixen disposar de sistemes informàtics que ens facilitin i accelerin els processos per tal de poder ser competitius.
 

A SGE el nostre objectiu es assessorar el client buscant les millors solucions informàtiques, tant a nivell de hardware i de software, com a nivell organitzatiu, per tal d’obtenir la millor solució per a la seva Empresa.
 

Existeixen múltiples solucions informàtiques, però l’empresa necessita aplicacions àgils, que generin la informació necessària i que aquesta estigui segura, tant en casos de desastre com perquè no arribi a mans no desitjades.
 

 

 

Consultoria informàtica
Amb molta freqüència s'utilitza erròniament el terme auditoria informàtica, ja que es considera que la seva única finalitat és detectar faltes i assenyalar errades, quan en realitat l'auditoria és un examen crític que es realitza per tal d'avaluar, no només l'eficàcia, sinó també l'eficiència de l'empresa a nivell de les tecnologies de la informació.