Cada vegada tenim més informació i per tant generem més documentació, la qual hem d'arxivar i ordenar correctament. Tot això significa una pèrdua de temps i diners, primer arxivant i després buscant aquesta documentació.

L'ús i manteniment d'un arxiu tradicional representa un cost elevat i una duplicitat de la informació.


A
SGE tenim la solució definitiva, una eina ideal per solucionar els diferents problemes associats al manteniment de l'arxiu i la comunicació interna de la seva empresa.

 


Avantatges del gestor documental:

  • Extreure informació dels documents i incorporar-la a la gestió de l'empresa.

  • Digitalització certificada per l'Agencia Tributaria

  • Signatura Electrònica

  • Ordenació de tots els documents en una base de dades

  • Recerques per contingut

  • Eliminació del paper

  • Control d'accés a la informació

  • Work Flow per gestionar els fluxos d'informació de la seva empresa

  • Internet per accedir a la documentació des de qualsevol llocNo perdi més el temps, ni els diners !!!